Производите кои ги опслужуваат здравствените потреби на населението.Според СЗО, овие производи треба да бидат достапни „во секое време, во соодветни количини, во соодветни дозирани форми, со сигурен квалитет и соодветни информации и по цена што може да си ја дозволи поединецот и заедницата“.

Воздушен компресор со завртки

  • Прилагоден воздушен компресор

    Прилагоден воздушен компресор

    Вовед:

    Воздушен компресор е еден вид уред за генерирање притисок со воздух како медиум и е основна опрема на пневматскиот систем.Воздушниот компресор ја претвора оригиналната механичка енергија во енергија на притисок на гас и обезбедува извор на енергија за пневматска опрема.Не само што широко се користи, туку и суштинска и важна опрема во различни области.Компресорот за воздух со завртки што го споменавме обично се однесува на компресор со двојни завртки.Во главниот мотор на компресорот паралелно се наредени пар меѓусебно споени спирални ротори.Надвор од кругот на чекорот (гледано од напречниот пресек), роторот со конвексни заби го нарековме машки ротор или машка завртка, а внатре во кругот на чекорот (гледано од напречниот пресек), роторот со конкавни заби се нарекува женски ротор или женски завртка.