Производите кои ги опслужуваат здравствените потреби на населението.Според СЗО, овие производи треба да бидат достапни „во секое време, во соодветни количини, во соодветни дозирани форми, со сигурен квалитет и соодветни информации и по цена што може да си ја дозволи поединецот и заедницата“.

VPSA генератор на кислород

  • VPSA генератор на кислород

    VPSA генератор на кислород

    VPSA генератор на кислород

    Генераторот на кислород VPSA главно се користи во производството на кислород и се состои од вентилатор, вакуумска пумпа, ладилник, систем за адсорпција, резервоар за кислород и контролен систем.Тоа се однесува на селективна адсорпција на азот, јаглерод диоксид, вода и други нечистотии од воздухот со специјалните молекули VPSA, а молекуларното сито се десорбира за да се добие кислород со висока чистота кружно под вакуум.