Производите кои ги опслужуваат здравствените потреби на населението.Според СЗО, овие производи треба да бидат достапни „во секое време, во соодветни количини, во соодветни дозирани форми, со сигурен квалитет и соодветни информации и по цена што може да си ја дозволи поединецот и заедницата“.

чилер ладен со вода

 • Чилер за вода за ладење Трговија на големо

  Чилер за вода за ладење Трговија на големо

  Вовед:

  Чилерите за вода за ладење се делат на тип со воздушно ладење и тип на водено ладење генерално.

  Чилерите со водено ладење користат вода од надворешна кула за ладење за да ја отстранат топлината низ кондензаторот.Најчесто се користи во големи индустриски апликации, вклучително и производство и преработка на храна.
  Чилерите со воздушно ладење го користат амбиенталниот воздух за да ја отстранат топлината, а топлината се испушта од колото за ладење преку кондензаторот.Може да се користи во различни индустриски апликации, вклучувајќи медицински, пиварници, лаборатории, обликување со инјектирање итн.